Historie


 

21. oktober 1915 blev firmaet grundlagt af den polske flygtning og maler Feival Friedmann. Med sit mobile værksted - en trehjulet cykel med lad - kørte han rundt og malede for byens bedre borgerskab. Forretningen voksede hurtigt og allerede efter 1. verdenskrigs afslutning indrettede han kontor og værksted på 3. sal i baggården til Landmandsbankens ejendom Nytorv 7 og samtidig blev cyklen udskiftet med en motorcykel. Forretningen voksede stadig og den 26. april 1930 ansatte han firmaets første lagerforvalter, som straks blev udstyret med en Citroen B.25 - til den nette sum af 2.200 Kr. ! Firmaets første malermester Carl Jacobsen blev også ansat i denne periode og ude i byen malede ca. 25 malersvende for malerfirmaet F. FRIEDMANN. I midten af 30'erne flyttede firmaet ind i større lokaler i naboejendommen Nytorv 11, men stadigvæk på 3. sal.

 

Børn var der også blevet tid til - to piger og to drenge - og som den forudseende mand han må havde været, blev den ældste af sønnerne Harald Friedmann uddannet som maler og hen mod verdenskrigens begyndelse deltog han sammen med faderen i ledelsen af firmaet og navneskiftet til H. FRIEDMANN & SØN var en naturlig konsekvens heraf.

 

Under krigen blev familien, som mange andre jødiske familier, nødsaget til at flygte til Sverige. Da familien kort efter krigens afslutning vendte tilbage til Danmark, var det uden firmaets stifter, som var død i 1943. Glædeligvis vendte de hjem til et fuldstændigt intakt firma, som i krigsårene var blevet passet af malermester Carl Jacobsen, bistået af et trofast og loyalt personale.

Med ildhu og entusiasme genoptog malermester Harald Friedmann ledelsen af firmaet og  firmaets fremgang fortsatte i efterkrigsårene. De almennyttige og sociale boligselskaber's store statsstøttede boligbyggerier blev hjørnestenen i selskabets virke fra krigens slutning til begyndelsen 60'erne. Det var også i denne periode at firmaet med 220 malersvende nåede sit hidtil højeste antal beskæftigede. Desuden uddannede man en del lærlinge indenfor malerfaget bl.a. Harald Friedmann's søn Niels Friedmann. En enkelt lærling fra den tid arbejder stadig i firmaet og har i den grad sat sit præg på firmaets historie.

 

Efterhånden som byggeboomet stilnede af, fandt Harald Friedmann bl.a. gennem deltagelse i byggekonsortier nye veje til at sikre firmaets fortsatte eksistens.

 

I begyndelsen af 70'erne tråde malermester Niels Friedmann ind i selskabets ledelse og firmanavnet blev ændret til H. FRIEDMANN & SØN.

 

Som et resultat af de efterhånden mere usikre forhold i samfundet bl.a. med oliekrisen i starten af 70'erne, udskilte Harald Friedmann i 1972 produktionsvirksomheden i et selvstændigt selskab: H. FRIEDMANN & SØN A/S.

 

Efter malermester Harald Friedmann trak sig tilbage fra firmaet for at nyde sit otium i Spanien og dyrke sine lidenskaber cello'en og golfspillet, overtog hans søn malermester Niels Friemann ledelsen af selskabet. Han drev i tæt samarbejde med Kurt Enevoldsen firmaet indtil han efter eget ønske gik på førtidspension i 1995.

 

Med Niels Friedsmann's førtidspensionering, var det naturligt at afhænde selskabet til Kurt Enevoldsen lærlingen fra 1960, som havde virket som malermester i firmaet siden 1984.

 

Endnu et generationsskifte er indledt og traditionen tro, sker det til medarbejdere, der kender firmaet godt og som igennem en årrække har arbejdet som malermestre i firmaet.Den 1. november 2014 blev malermester Jesper Kokholm meddirektør og partner og endvidere indtrådte malermester Peter Frederiksen som partner.