Historie


 

Den 21. oktober 1915 blev firmaet grundlagt af den polske flygtning og maler Feival Friedmann. Med sit mobile værksted - en trehjulet cykel med lad - kørte han rundt og malede for byens bedre borgerskab. Forretningen voksede dog hurtigt og efter 1. verdenskrigs afslutning indrettede han kontor og værksted på 3. sal i baggården til Landmandsbankens ejendom Nytorv 7 og samtidig blev cyklen udskiftet med en motorcykel.
Forretningen voksede stadig og i 1930 ansatte han firmaets første lagerforvalter.
Firmaets første malermester Carl Jacobsen blev også ansat i denne periode og ude i byen malede ca. 25 malersvende for malerfirmaet F. FRIEDMANN. I midten af 30'erne flyttede firmaet ind i større lokaler i naboejendommen Nytorv 11.

Den ældste søn blev uddannet maler og omkring 2. verdenskrigs begyndelse, indgik han, sammen med faderen, i ledelsen af firmaet.
Under krigen blev familien nødsaget til at flygte til Sverige. Da familien atter kunne vende tilbage til Danmark, var det uden firmaets stifter, som døde i 1943.
Heldigvis vendte de dog hjem til et fuldstændigt intakt firma, som i krigsårene var blevet passet af malermester Carl Jacobsen, bistået af et trofast og loyalt personale.

Harald Friedmann genoptog ledelsen og firmaets fremgang fortsatte i efterkrigsårene. De almennyttige og statsstøttede boligbyggerier blev hjørnestenen i selskabets virke fra krigens slutning til begyndelsen af 60'erne. Det var også i denne periode at firmaet, med 220 malersvende, nåede sit hidtil højeste antal beskæftigede. Desuden uddannede man en del lærlinge indenfor malerfaget bl.a. Harald Friedmann's søn Niels Friedmann.
Efterhånden som byggeboomet stilnede af, fandt Harald Friedmann bl.a. gennem deltagelse i byggekonsortier, nye veje til at sikre firmaets fortsatte eksistens.
I begyndelsen af 70'erne tråde malermester Niels Friedmann ind i selskabets ledelse og firmanavnet blev ændret til H. FRIEDMANN & SØN. I 1972 udskilte Harald Friedmann, produktionsvirksomheden i et selvstændigt selskab: H. FRIEDMANN & SØN A/S.

Efter malermester Harald Friedmann trak sig tilbage fra firmaet for at nyde sit otium i Spanien, overtog hans søn, malermester Niels Friedmann, ledelsen af selskabet. Han drev det, i tæt samarbejde med Kurt Enevoldsen, indtil han efter eget ønske gik på førtidspension i 1995.

Med Niels Friedmann's førtidspensionering, var det naturligt at afhænde selskabet til Kurt Enevoldsen, som havde virket som malermester i firmaet siden 1984.

Endnu et generationsskifte er indledt og traditionen tro, sker det til medarbejdere, der kender firmaet godt og som igennem en årrække har arbejdet som malermestre i firmaet.
Den 1. november 2014 blev malermester Jesper Kokholm meddirektør og partner og endvidere indtrådte malermester Peter Frederiksen som partner.

Den 21. oktober 2015 fejrede firmaet 100 års jubilæum. 

  • 50 års jubilæum
  • 100 års jubilæum
  • 25 års jubilæum