Historie


 

Den 21. oktober 1915 blev firmaet grundlagt af den polske flygtning og maler Feival Friedmann. Med sit mobile værksted - en trehjulet cykel med lad - kørte han rundt og malede for byens bedre borgerskab. Forretningen voksede dog hurtigt og efter 1. verdenskrigs afslutning indrettede han kontor og værksted på 3. sal i baggården til Landmandsbankens ejendom Nytorv 7 og samtidig blev cyklen udskiftet med en motorcykel.
Forretningen voksede stadig og i 1930 ansatte han firmaets første lagerforvalter.
Firmaets første malermester Carl Jacobsen blev også ansat i denne periode og ude i byen malede ca. 25 malersvende for malerfirmaet F. FRIEDMANN. I midten af 30'erne flyttede firmaet ind i større lokaler i naboejendommen Nytorv 11.

Den ældste søn blev uddannet maler og omkring 2. verdenskrigs begyndelse, indgik han, sammen med faderen, i ledelsen af firmaet.
Under krigen blev familien nødsaget til at flygte til Sverige. Da familien atter kunne vende tilbage til Danmark, var det uden firmaets stifter, som døde i 1943.
Heldigvis vendte de dog hjem til et fuldstændigt intakt firma, som i krigsårene var blevet passet af malermester Carl Jacobsen, bistået af et trofast og loyalt personale.

Harald Friedmann genoptog ledelsen og firmaets fremgang fortsatte i efterkrigsårene. De almennyttige og statsstøttede boligbyggerier blev hjørnestenen i selskabets virke fra krigens slutning til begyndelsen af 60'erne. Det var også i denne periode at firmaet, med 220 malersvende, nåede sit hidtil højeste antal beskæftigede. Desuden uddannede man en del lærlinge indenfor malerfaget bl.a. Harald Friedmann's søn Niels Friedmann.
Efterhånden som byggeboomet stilnede af, fandt Harald Friedmann bl.a. gennem deltagelse i byggekonsortier, nye veje til at sikre firmaets fortsatte eksistens.
I begyndelsen af 70'erne tråde malermester Niels Friedmann ind i selskabets ledelse og firmanavnet blev ændret til H. FRIEDMANN & SØN. I 1972 udskilte Harald Friedmann, produktionsvirksomheden i et selvstændigt selskab: H. FRIEDMANN & SØN A/S.

Efter malermester Harald Friedmann trak sig tilbage fra firmaet for at nyde sit otium i Spanien, overtog hans søn, malermester Niels Friedmann, ledelsen af selskabet. Han drev det, i tæt samarbejde med Kurt Enevoldsen, indtil han efter eget ønske gik på førtidspension i 1995.

Med Niels Friedmann's førtidspensionering, var det naturligt at afhænde selskabet til Kurt Enevoldsen, som havde virket som malermester i firmaet siden 1984.

Kurt Enevoldsen blev udlært i H. Friedmann & Søn i midten af 60´erne og var et fast og kendt ansigt blandt malersvendene frem til sin ansættelse som malermester i 1984. Kurt Enevoldsen overtog og drev virksomheden fra 1995 og op igennem 00-ernes finanskrise indtil et nyt generationsskifte blev indledt i 2014.

Endnu en gang blev H. Friedmann & Søn A/S overtaget af en ledende medarbejder, Jesper Kokholm. Jesper startede som malermester i virksomheden i 2004 og i 2014 indledte Kurt Enevoldsen og Jesper Kokholm et vel-planlagt generationsskifte og Kurt Enevoldsen kunne trække sig stille og roligt tilbage og nyde pensionstilværelsen.

I dag bliver H. Friedmann & Søn drevet af Jesper Kokholm i tæt samarbejde med 3 malermestre, Ben Frederich Doniari, Dan Wentzel og Morten Buch Hentrich. Til trods for virksomhedens næsten 110 års gamle historie er H. Friedmann & Søn blevet en moderne virksomhed, der er opdateret på alt fra moderne faglig teknologi, til bevidsthed om vores klimaaftryk samt arbejdsmiljøvenlige aflastende redskaber til vores medarbejdere. Vi udfører alle typer opgaver indenfor malerfaget og har kapacitet til både små og store opgaver. Feival Friedmann´s 3-hjulede ladcykel er i dag skiftet ud med 10 servicebiler der hver besidder de dygtigste malersvende vores fag kan tilbyde og vi kan derfor klare enhver opgave med kort varsel.

H. Friedmann & Søn består i dag af 40 malersvende, 5 lærlinge og 5 personer i administrationen.

 

  • 25 års jubilæum
  • 50 års jubilæum
  • 100 års jubilæum