Nationalmuseet

Arbejde udført for Nationalmuseet

Entreprise form : Fagentreprise

Entreprise sum :

Udført Udføres løbende siden 2009


Beskrivelse af opgaven

På Nationalmuseet udfører vi løbende malerarbejde, som består af mange forskellige opgaver. Her er både tale om maleropgaver i Prinsens Palæ, men og i museets mange andre afdelinger, hvor der løbende udføres istandsættelse af udstillinger, kontorer, kantiner m.v.

 

Bl.a. har vi bistået Nationalmuseet med opmalning af vægge i forbindelse med ændringer på Børnemuseet, her fik vi frit spil til at sammensætte farver på endevæggen i tegnesalen (foto) Vi er rigtig glade for resultatet, som er udført af en af vores dygtige faste svende.


  • Proces 1
  • Proces 3
  • Færdig 2