Angelgården

Arbejde udført for Hovedstadens Bygningsentreprise

Entreprise form : Fagentreprise

Entreprise sum : 350.000

Udført Okt. 2017- Januar 2018


Beskrivelse af opgaven

På denne sag skulle vi male facader efter hoved entreprenøren havde pudset alle overflader. Da pudsarbejdet trak ud stod vi med et stykke malerarbejde på facade til udførelse i frostvejr. Dette løste vi ved at tilføre malingen et middel så den kan bruges på emner helt ned til 2 grader og med daglig måling af overfladetemperatur lykkedes det trods frost at komme i mål, så ejendommen kunne komme af med stilladset inden foråret.


  • Facade 03,1