Hellerup Posthus

Arbejde udført for Domus Projects aps. Co Kapacitet A/S

Entreprise form : Malerentreprise

Entreprise sum :

Udført Maj 2017-maj 2018


Beskrivelse af opgaven

Byggesagen vedrørte ombygning og tilbygning af Hellerup posthusbygning opført i 1922, herunder fornyelse af tag, kviste på 2. sal, tilbygning med ny vareindlevering og ombygning af stueetage til dagligvarebutik for Irma, etablering af nye trappeadgange mellem 2. sal og tagetage, kontorer og studieboliger og istandsættelse af facade og vinduer. Vinduerne med gammel blymaling blev afrenset efter Raadvadmetode i kold/våd afrensning og efterfølgende malerbehandlet med linoliemaling.


  • IMG_1540
  • IMG_1538
  • IMG_1539