JOB

KONTAKT

REFERENCER

PROJEKTER

OM OS

Bestyrelsesformand og medejer Kurt Enevoldsen

 

Ansat i firmaet den 1. august 1960 som malerlærling,
udlært den 14. august 1964.

Herefter malersvend i firmaet, og blev – efter at have bestået malerfagets diplomuddannelse som malermester
– laugsmester den 1. januar 1984.

Overtog firmaet efter malermester Niels Friedmann.
Kurt Enevoldsen var herefter direktør og malermester
fra den 1. maj 1995 til den 1. februar 2016.

Kurt Enevoldsen

Mesterlodden 44  ·  Postboks 88  ·  2820 Gentofte  ·  CVR 15 20 37 49  ·  Tlf. 39 65  71 50

LOG ON