ISTANDSÆTTELSE
AF FLYTTELEJLIGHEDER

Bl.a. følgende ejendomme:

Rebæk Søpark

Aberdeen

Qvortrup

Horisonten

Søborg Hovedgade

Dalstrøget

Amager Landevej

Heklahusene

Strandvejen

Æbleøgade

Bassinhusene

Søparken

Revyhaven

Ballinghus

Baunebo

Amaliehaven

Dambakken

Tinghaven

m.fl.

FLERE PROJEKTER >>

Mesterlodden 44  ·  Postboks 88  ·  2820 Gentofte  ·  CVR 15 20 37 49  ·  Tlf. 39 65  71 50